2018-005987 Gøttrup sø foroffentlighedsfasen tillæg til RP16

Oversigt over indsigelser

Søgning

Ved indtastning af søge ord eller et specifikt løbenummer kan du afgrænse visningen nedenfor. Dernæst kan søgningen afgrænset til indsigelser der vedrører en enkelt myndighed.

×
Nr. Dato Overskrift Afsender
2018-005987-2057 2018-08-15 Underskrifter mod en evt. indlemmelse af Gøttrup Sø i RP2016 er stadig gældende Bruno Aa. B. Mortensen
2018-005987-2058 2018-08-15 Indsigelse mod udlægning af området Gøttrup Sø til råstofområde. Elin Weinreich Pedersen
2018-005987-2059 2018-08-15 Høringskommentar Foroffentligsfase - udlæg af nyt graveområde ved Gøttrup Fiskesø, Jammerbugt kommune HMN GasNet P/S
2018-005987-2066 2018-08-16 Gøttrup sø Per Hollen Christensen
2018-005987-2068 2018-08-16 Bemærkninger vedr. foroffentlighedsfase for evt. indvinding af råstoffer ved Gøttrup Sø. Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
2018-005987-2191 2018-10-02 Bemærkninger til foroffentlighedsfase – Udlæg til nyt graveområde ved Gøttrup Fiskesø Aalborg Stift - Stiftøvrigheden
2018-005987-2192 2018-10-02 Indsigelse mod råstofudvinding i Gøttrup Sø Anni K. Christensen
2018-005987-2195 2018-10-02 Præcisering af afstandskrav ved udlæg af nyt graveområde ved Gøttrup Fiskesø Jammerbugt Kommune
2018-005987-2197 2018-10-02 Evt. tillæg til Råstofplan 2016 mht. Gøttrup sø Bruno Mortensen
2018-005987-2198 2018-10-02 Høring vedr. råstofindvinding i søen Otto Kjær